ASTRA ZENECA: IMFINZI NÅDDE EJ PRIMÄRMÅL FAS 3 HUVUD/NACKCANCER

2018-12-07 08:14

STOCKHOLM (Direkt) Astra Zeneca meddelar att cancerläkemedlet Imfinzi inte nådde primärmålet i fas 3-studien Eagle hos patienter med återkommande eller metastatisk huvud- och nackcancer vars sjukdom fortskred efter platinumbaserad cellgiftsbehandling.

Primärmålet i studien var att förbättra överlevnad jämfört med standardcellgiftsbehandling.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Astra Zenecas medicinska chef Sean Bohen uttrycker besvikelse över resultaten men uppger att bolaget nu ser fram emot att få resultaten från fas 3-studien Kesterel som utvärderar Infimzi och tremelimumab hos patienter som inte har fått tidigare cellgiftsbehandling för återkommande eller metastatisk huvud- och nackcancer under fösta halvåret 2019.

Direkt-SE