XSPRAY: HAR GENOMFÖRT RIKTAD EMISSION CA 92 MLN KR (NY)

2018-12-06 21:20

(Tillägg i rubrik och text: belopp, teckningskurs, antal aktier)

STOCKHOLM (Direkt) Xspray Pharma har genomfört en riktad nyemission av 1.370.000 aktier som beräknas tillföra bolaget cirka 92 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 67 kronor per aktie, att jämföras med torsdagens stängningskurs på 70:40 kronor.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med Carnegie Investment Bank och Zonda Partners som rådgivare.

Direkt-SE