BRISTOL-MYERS SQUIBB: OPDIVO NÅDDE EJ MÅL I FAS 3 CANCERSTUDIE

2018-10-12 13:17

STOCKHOLM (Direkt) Det amerikanska läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb har i fas 3-studier med Opdivo (nivolumab) jämfört med standard cellgiftsbehandling inte nått de primära målen (topotecan eller amrubicin) för patienter med icke småcellig lungcancer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det primära målet var att öka överlevnadsgraden vilket inte nåddes i denna studie som gått under namnet CheckMate-331 och där PD-1-hämmaren Opdivio som monoterapi jämförts med cellgiftsbehandling.

Direkt-SE