LÖNEAVTAL: LÖNEBILDNINGEN MÅSTE ANPASSA SIG - 6F

2018-10-12 07:36

STOCKHOLM (Direkt) Industriavtalet var en bra lösning när det kom till, men i och med att tiderna förändras måste också lönebildningen göra det.

Det skriver företrädare för fackförbunden inom 6F i en debattartikel i Dagens Industri på fredagen.

Ur ett fackligt perspektiv finns det flera synpunkter på den nuvarande modellen där industrin bestämmer löneökningstakten, menar företrädarna.

Löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän har ökat med 9 procentenheter de senaste 16 åren "och dagens lönegap är detsamma som på 1930-talet. Detta är en oacceptabel utveckling", skriver företrädarna.

En annan aspekt är jämställda löner, minskningstakten för löneskillnaderna mellan män och kvinnor är alldeles för långsam. En annan lönebildningsmodell skulle göra det lättare att lyfta de lågavlönade kvinnor som ofta återfinns inom hemmamarknadsorienterade branscher.

"Industriavtalet skapades i en annan tid. Bakom oss fanns en ostrukturerad lönebildning och ett svenskt kostnadsläge gentemot omvärlden som var ansträngt. Industriavtalet var en bra lösning på den situationen där och då, men när tiderna förändras måste även lönebildningen anpassa sig till nya förutsättningar", skriver företrädarna.

Direkt-SE