AF: TOTAL ARBETSLÖSHET 6,9% I SEPTEMBER (R)

2018-10-12 06:34

(Rättar: i första stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Totalt var cirka 343.000 personer, 6,9 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av september. Det är 16.000 färre jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 7,4 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,8 procent av arbetskraften i september, jämfört med 3,9 procent föregående månad.

Antalet öppet arbetslösa var 188.000, 6.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Av de inskrivna arbetslösa var 164.000 födda utanför Europa.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till 154.000, eller 3,1 procent av registerbaserade arbetskraften, 11.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Drygt 100.000 personer hade olika former av arbete med stöd, 8.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 2.800 i september, jämfört med 2.500 samma månad föregående år.

Det totala antalet lediga platser var 90.000, jämfört med 102.000 samma månad föregående år.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 49.000 inskrivna arbetslösa i september, 6.000 färre än under samma månad förra året.

Direkt-SE