RÄNTOR/VALUTOR: USD TAPPADE, EUROPARÄNTOR UPP

2018-09-12 16:23

STOCKHOLM (Direkt) Dollarn tappade på onsdagen medan europaräntorna sjönk och kronan stärktes.

Svenska inflationsförväntningar var i stort oförändrade i Kantar Sifo Prosperas kvartalsvisa undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden, arbetsmarknadens parter och inköpschefer.

Den svenska KPI-inflationen väntas vara 2,0 procent om ett år, 2,1 procent om två år och 2,1 procent om fem år. I den förra enkäten, i juni, väntades en inflation på 1,9 procent på ett års sikt, 2,0 procent på två års sikt och 2,1 procent på fem års sikt.

Löneökningarna i Sverige väntas vara 2,4 procent om ett år, 2,4 procent om två år och 2,4 procent om fem år. I den förra enkäten, i juni, väntades löneökningar på 2,3 procent på ett års sikt, 2,4 procent på två års sikt och 2,5 procent på fem års sikt.

Skillnaden i löneförväntningarna bland arbetsgivare och arbetstagare har samtidigt minskat, efter att arbetstagarorganisationerna skruvat ned sina förväntningar medan arbetsgivarorganisationerna dragit upp sina på 1-2 års sikt.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, skrev i en kommentar att trenden med högre löneökningar som synts i andra länder ännu inte syns i löneökningarna.

Allt som allt kommer Riksbanken sannolikt tolka undersökningen som att inflationsförväntningarna är förankrade vid målet.

"De stabila och låga löneförväntningarna bör vara en källa till oro för banken när den pekar på nedsiderisker för Riksbankens prognoser för löner så väl som för inflation", skrev Torbjörn Isaksson.

Kronan stärktes 4 öre till 10:46 mot euron och 5 öre till 9:00 mot dollarn.

Industriproduktionen i euroområdet sjönk 0,8 procent i juli, jämfört med föregående månad, och sjönk 0,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Förväntningarna pekade mot att produktionen skulle ha sjunkit 0,5 procent jämfört med föregående månad och stigit med 1,0 procent jämfört med motsvarande månad året före, enligt Reuters enkät.

Jack Allen, seniorekonom för Europa vid Capital Economics, noterade att statistiken markerade en väldigt svag start på det tredje kvartalet och stöttar ECB:s försiktiga inställning till policynormalisering.

Fallet på 0,8 procent var större än väntat och innebar dessutom den andra nedgången i rad.

"Men det är inte riktigt så illa som siffrorna antyder. Tillväxten i industriproduktionen var ovanligt stark under andra halvåret förra året så en nedgång i år var alltid sannolik", skrev Jack Allen.

Producentpriserna i USA sjönk 0,1 procent i augusti, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI 2,8 procent.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha stigit 0,2 respektive 3,2 procent enligt Reuters prognosenkät.

"Nedgången för PPI i augusti var helt och hållet till följd av nedgångar i volatila handels, transport och grossistmarginaler", skrev Michael Pearce, seniorekonom för USA vid Capital Economics.

Inflationen för underliggande konsumenttjänster fortsatte att accelerera vilket kommer få Fed att fortsätta med sin gradvisa takt i räntehöjningarna, skrev han.

Fed-chefen i St Louis, James Bullard sade på onsdagen att räntan redan kan vara tillräckligt hög för att bromsa den ekonomiska tillväxten.

Enligt ett förskrivet anförande sade han att den allt flackare räntekurvan och dämpade marknadsbaserade inflationsförväntningar antyder att "nuvarande penningpolitiska hållning redan är neutral eller möjligen något restriktiv".

"Räntekurveinformationen antyder att de finansiella marknaderna inte ser någon överdriven real tillväxt eller överdrivet inflationstryck under prognoshorisonten", sade James Bullard.

I sitt tal till om tillståndet i EU på onsdagen sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att EU bör stärka eurons roll som betalningsmedel i världen och betala mer av sin energiimport i den gemensamma valutan - inte i dollar.

"Det är absurt att europeiska företag köper europeiska flygplan i dollar i stället för euro", sade han bland annat.

Före årets slut kommer kommissionen att presentera initiativ för att stärka eurons internationella roll, lovade han.

Jean-Claude Juncker sade att EU måste fortsätta att fördjupa valutaunionen och skapa en djup och likvid kapitalmarknad genom att anta de förslag som kommissionen har presenterat tidigare.

Rysslands president Vladimir Putin sade på onsdagen att den ryska regeringen måste diversifiera de utländska valutor man använder för internationell handel och inte helt förlita sig på USA-dollar för sådana transaktioner.

Ungerska forinten tappade som mest omkring 0,5 procent mot dollarn efter att EU-parlamentet röstat för att inleda en process som straffar landet för brott mot EU:s värderingar.

Processen enligt artikel 7 i EU-fördraget kan leda till att Ungern förlorar sin rösträtt vid beslut i EU.

Direkt-SE