D CARNEGIE: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 1.672 MLN KR 2 KV

2018-07-13 07:05

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget D Carnegie redovisar ett resultat efter skatt på 1.672 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (475). Resultatet per aktie steg till 18:37 kronor (6:11).

Hyresintäkterna ökade till 466 miljoner kronor (365).

Förvaltningsresultatet blev 118 miljoner kronor (100).

Resultatet före skatt uppgick till 1.928 miljoner kronor (616).

Direkt-SE