TF BANK: RÖRELSERESULTAT 53,4 MLN KR 2 KV (47,9) (NY)

2018-07-13 07:11

(Tillägg: femte stycket)

STOCKHOLM (Direkt) TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 53,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (47,9).

Kvartalets resultat per aktie uppgick till 1:91 kronor (1:76).

De totala intäkterna uppgick till 153 miljoner kronor under det gångna kvartalet (128).

Nischbankens låneportfölj ökade 22,8 procent under det första halvåret till 3.876 miljarder kronor.

"Trenden med stigande ränteintäkter väntas fortsätta under andra halvåret 2018, vilket gör att utsikterna för vinsttillväxten är positiva", skriver vd Mattias Carlsson i halvårsrapporten.

Direkt-SE