SBC : ORGANISK TILLVÄXT 4% 2 KV, FÖRBÄTTRAT RESULTAT

2018-07-12 12:29

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsrättsförvaltningsbolaget SBC, som handlas på NGM, hade intäkter på 112 miljoner kronor (107) under andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner (12).

"Under årets andra kvartal ser vi en fortsatt tillväxt inom vår avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan av tilläggstjänster såsom projektledning och juridik skapas en organisk tillväxt i kvartalet motsvarande 4 procent och en förbättring av rörelseresultatet med 17 procent jämfört med andra kvartalet 2017", skriver vd Ola Gunnarsson i delårsrapporten.

Resultatförbättringen är främst driven av en mer fördelaktig affärsmix med en högre andel avtalsintäkter, tillägger han.

Direkt-SE