EMU: INDUSTRIPRODUKTION +2,4% I MAJ JMF MAJ 2017

2018-07-12 11:00

STOCKHOLM (Direkt) Industriproduktionen i euroområdet steg 1,3 procent i maj, jämfört med föregående månad, och steg 2,4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Det rapporterar Eurostat.

Förväntningarna pekade mot att produktionen skulle ha stigit 1,2 procent jämfört med föregående månad och stigit med 2,1 procent jämfört med motsvarande månad året före, enligt Reuters enkät.

I april sjönk industriproduktionen med reviderade 0,8 procent jämfört med månaden före (-0,9), och steg med oreviderade 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

I hela EU steg industriproduktionen 1,2 procent i maj, jämfört med månaden före, och steg 2,4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Direkt-SE