ECORUB: RISKERAR ÅTERBETALNINGSKRAV

2018-06-14 17:34

STOCKHOLM (Direkt) Meddelande från EU:s revisorer kan ge återvinningsbolaget Ecorub ett möjligt återbetalningskrav.

Ecorub har justerat sitt årsresultat med det teoretiska maxbeloppet på 869.630 kronor. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bolaget skriver även att avskrivningar har ökat med drygt 200.000 kronor.

Förlusten ökar i och med detta till 1.701.454 kronor jämfört med tidigare redovisade förlust om 610.358 kronor. Ecorub påpekar även att det har invändningar mot revisionen som utförts.

Direkt-SE