EU: REGERINGARNA ÖVERENS OM VEDERGÄLLNING MOT USA-TULLAR (NY)

2018-06-14 17:18

(Tillägg: från stycke nio)

BRYSSEL (Direkt) EU-länderna gav på torsdagen grönt ljus åt den första planerade fasen av vedergällning mot USA för dess tullar på stål och aluminium.

Beslutet var enhälligt.

Det uppgav källor i EU-kommissionen för Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.

Därmed kan en speciell avgift läggas på en rad amerikanska varor redan nästa vecka.

Som väntat kom representanter för EU-länderna överens om att lägga en 25-procentig tull på 2,83 miljarder euro av EU-import på amerikanska produkter, inklusive Harley-Davidson-motorcyklar, Levi Strauss jeans och bourbon whiskey.

Listan består bland annat av stål, industrivaror, livsmedel och kläder.

Alla tullar väntas sättas in omedelbart. Tidigare har en infasning diskuterats.

EU-kommissionen väntas inom dagar aktivera åtgärden och har sagt att åtgärden kan träda i kraft så tidigt som 20 juni.

EU anser att Världshandelsorganisationen WTO:s regler ger EU rätt att införa strafftullarna från den 20 juni.

Efter EU-ländernas klartecken behöver kommissionens kollegium fatta det formella beslutet. Nästa möte för alla kommissionärer är just den 20 juni.

EU har förberett en andra fas med strafftullar mot USA på varor värda 3,6 miljarder euro. Enligt WTO:s regler kan de införas tre år efter att USA införde stål- och aluminiumtullarna, det vill säga den 23 mars 2021.

Alternativt kan dessa strafftullar införas tidigare om WTO:s tvistelösningspanel fäller utslag tidigare.

Den första fasen på 2,8 miljarder euro motsvarar EU:s stål- och aluminiumexport till USA där ingen som helst exportökning har ägt rum 2017. Därför är det tveklöst inte motiverat att införa skyddstullar, anser EU. (EU betraktar USA:s tullar som skyddstullar, inte skydd för nationell säkerhet.)

Den andra fasen motsvarar EU-export där en viss ökning skedde 2017 men EU ändå hävdar att USA:s åtgärd är i strid med WTO:s regler.

Direkt-SE