FREETRAILER: DICO ÖKAR INFÖR LISTNINGEN, MEDGRUNDARE SÄLJER

2018-06-14 07:44

STOCKHOLM (Direkt) Inför torsdagens handelspremiär på Spotlight Stock Market för det danska företaget Freetrailer har flera investerare köpt totalt drygt 500.000 aktier till kursen 5:25 danska kronor per aktie. Det är högre än teckningskursen på 4:50 danska kronor i den nyemission som bolaget gjorde inför listningen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljare är Freetrailer-medgrundaren Aksel Blomgren Ambjørner som inte längre är verksam i företaget. Av privata ekonomiska skäl uppges han ha valt att minska sitt aktieinnehav i Freetrailer från 20,4 till 15 procent av aktiekapitalet.

Största köpare är Dico som var den största venture capital-investeraren i listningsemissionen. Dico köper 342.857 av aktierna i transaktionen med Aksel Blomgren Ambjørner. Investmentbolaget Acasma förvärvar 120.000 aktier medan ett närstående investeringsbolag till Dico som heter Lohmann Holding förvärvar 38.095 aktier.

Den lock-up som för nuvarande finns på de förvärvade aktierna, enligt memorandumet, kommer att följa med vid köpet. Aktierna kommer således att vara under lock-up under tolv månader från första handelsdagen.

Direkt-SE