BUSINESS SWEDEN: EXPORTCHEFSINDEX STEG 2 KV

2018-05-17 09:04

STOCKHOLM (Direkt) Business Swedens exportchefsindex steg till 66,3 under det andra kvartalet från 62,9 föregående kvartal.

Undersökningen genomförs bland exportansvariga i 225 företag. Ett exportchefsindex över 50 innebär att det är fler som tror på en förstärkning av exporten än en försvagning, och tvärtom.

2 kv 1 kv 4 kv 3 kv

==============================================================

Exportchefsindex 66,3 62,9 59,7 58,9

Nuläge 67,5 61,4 62,4 62,7

Prognos 65,0 64,4 56,9 55,1

==============================================================

Bild: Exportchefsindex

http://i.direkt.se/180517/556721701.png

Direkt-SE