PROFILGRUPPEN: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 25,8 MLN KR 1 KV

2018-04-17 14:01

STOCKHOLM (Direkt) Profilgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 25,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (19,8). Resultatet per aktie uppgick till 3:31 kronor (2:43).

Nettoomsättningen uppgick till 408 miljoner kronor (337).

Rörelseresultatet blev 34,5 miljoner kronor (26,5) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 miljoner kronor (-11,3).

Direkt-SE