PROFILGRUPPEN: RESULTAT 25,8 MLN KR 1 KV, LEVERANSER +15% (NY)

2018-04-17 14:05

(Lägger till mer information löpande i text samt justerar rubrik för detta)

STOCKHOLM (Direkt) Profilgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 25,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (19,8). Resultatet per aktie uppgick till 3:31 kronor (2:43).

Nettoomsättningen uppgick till 408 miljoner kronor (337). Leveransvolymerna ökade med cirka 15 procent till 8.400 ton aluminiumprofiler.

Under kvartalet producerade koncernen 9.000 ton aluminiumprofiler (7.650)

Rörelseresultatet blev 34,5 miljoner kronor (26,5) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 miljoner kronor (-11,3).

Kostnader i samband med uppstart av den nya produktionslinjen i PG&WIP har påverkat kvartalet negativt med 3,7 miljoner kronor (0,0).

Bolaget bedömer att marknadsläget är stabilt de kommande kvartalen.

Direkt-SE