TYSKLAND: ZEW-INDEX SJÖNK TILL -8,2 I APRIL (NY)

2018-04-17 11:08

(tillägg: stycke fem samt i tabell)

STOCKHOLM (Direkt) ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin sjönk i april.

Det visar den månatliga undersökningen från ZEW Center for European Economic Research, enligt Reuters.

Index över förväntningarna, som ska förutsäga den ekonomiska utvecklingen på sex månaders sikt, sjönk till -8,2 i april jämfört med 5,1 i mars. Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på -1,6.

Index över nuläget sjönk till 87,9 från 90,7 föregående månad. Väntat här var ett index på 88,0.

ZEW noterar att handelskonflikter är den viktigaste orsaken till nedgången i förtroendeindex.

ZEW apr mar feb

==============================================================

Tyskland

- Förväntningar -8,2 5,1 17,8

- Nuläge 87,9 90,7 92,3

- Inflation 54,0 58,4 66,0

EMU

- Förväntningar 1,9 13,4 29,3

- Nuläge 57,7 56,2 57,7

- Inflation 50,7 54,1 62,1

USA

- Förväntningar -3,3 11,7 30,7

- Nuläge 79,6 77,1 86,4

- Inflation 73,9 72,4 80,7

Japan

- Förväntningar 3,1 5,4 15,3

- Nuläge 28,1 28,8 34,7

- Inflation 23,7 29,0 34,7

==============================================================

Bild: ZEW-index

http://i.direkt.se/180417/555300701.png

Direkt-SE