NORGE: PRIS BEFINTLIGA BOSTÄDER -0,3% 1 KV

2018-04-17 09:50

STOCKHOLM (Direkt) Priset på befintliga bostäder i Norge sjönk 0,3 procent mellan det fjärde och första kvartalet, enligt säsongsrensad statistik från Statistisk sentralbyrå, SSB.

I årstakt sjönk bostadspriserna 1,1 procent.

I Osloområdet steg priserna 0,4 procent under kvartalet och sjönk 4,9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Direkt-SE