BYGG: S, MP ÖVERENS HÖGHASTIGHETSTÅG, BJUDER IN ALLIANSEN - SVT

2018-04-17 06:55

STOCKHOLM (Direkt) Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om hur man vill gå vidare med höghastighetstågen. Senast 2045 ska de nya stambanorna vara klara och man sätter ett tak för vad projektet får kosta.

Det rapporterar SvT.

Allians-partierna och Vänsterpartiet bjuds nu in till samtal för att snabbtågen ska bli verklighet.

Taket på vad projektet får kosta är lägre än de 230 miljarder som Trafikverket har beräknat att jätteprojektet kostar, rapporterar SvT vidare.

"Vår bedömning är att det finns förutsättningar att färdigställa nya stambanor till 2040-2045 vilket är snabbare än det som tidigare diskuterats och vi vill också se en kostnadsram. Allt är naturligtvis inom ramen för det statsfinansiella ramverket, vilket är en grundförutsättning", säger infrastrukturministern Tomas Eneroth (S).

Direkt-SE