INTRUM: HANDELSSTOPPAD PGA OFULLSTÄNDIG INFORMATIONSGIVNING

2018-04-16 16:42

STOCKHOLM (Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum är handelsstoppat sedan 16.30-tiden. Orsaken är insiderinformation som inte delgivits om bolaget eller något av dess finansiella instrument.

Det framgår av ett börsmeddelande.

Direkt-SE