VA AUTOMOTIVE: FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 24,5 MLN KR

2018-03-14 18:11

STOCKHOLM (Direkt) Fordonsunderleverantören VA Automotive föreslår en föresträdesemission på 24,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande som publicerades i samband med bokslutsrapporten.

Anledningen är en svag utveckling för koncernen under 2017 då det uppkom stora förluster. Bolaget har valt att byta affärsmodell och behöver kapital för att kunna genomföra tidigare lagda åtgärdsprogram som är avsett för att vända lönsamheten. Likviditeten är svag och bolaget behöver stärka sin balansräkning.

Huvudägare har åtagit sig att teckna sin andel i emissionen, vilket motsvarar cirka 7,5 miljoner kronor. Därutöver har ett antal större investerare ingått garantiförbindelser om totalt cirka 17 miljoner kronor, vilket innebär att företrädesemissionen är garanterad.

Direkt-SE