VA AUTOMOTIVE: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -21,4 MLN KR 4 KV

2018-03-14 17:49

STOCKHOLM (Direkt) Fordonsunderleverantören VA Automotive, som tidigare har vinstvarnat, redovisar ett resultat efter skatt på -21,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (2,6).

Rörelseresultatet sjönk till -13,9 miljoner kronor (5,4).

Intäkterna minskade till 91,6 miljoner kronor (116).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2017 (0).

Lars Thunberg tillträdde som vd i december.

"Mina första åtgärder var att minska kostnaderna och få balans mellan kostnader och intäkter. Dessa åtgärder har inneburit stora engångskostnader", uppger han och tillägger att ytterligare kostnader har uppkommit genom fallande volymer samt nedskrivning av pågående kundprojekt.

Besparingsåtgärderna avseende de varsel som aviserades under december ger en negativ effekt fram till halvårsskiftet 2018. Därefter slår de igenom med full kraft. Bolaget räknar med en neutral effekt för helåret 2018.

Besparingsåtgärderna väntas påverka helåret 2019 med cirka 13 miljoner kronor på helårsbasis, uppger han.

"Sammantaget bör dessa åtgärder tillsammans med övriga besparingsåtgärder leda till positiva kassaflöden senast helåret 2019. Arbetet med att implementera en kvalitetssäkrad offertprocess samt en ny prioriteringsordning med lågserier och kundanalys bör leda till en förbättring av bruttomarginalen från 2018", uppger Lars Thunberg.

Direkt-SE