BOMARKNAD: ÖVERDRIVEN ORO, PRISER NED 3% TILL - BARCLAYS

2018-03-14 11:35

STOCKHOLM (Direkt) Oron för den svenska bostadsmarknaden är överdriven, efter en ytterligare prisnedgång på 3 procent väntas bostadspriserna återgå till en måttlig tillväxt under 2019.

Det skriver Barclays i en bankanalys.

"[V]i tillskriver korrektionen till ett tillfälligt överutbud av bostäder på marknaden, vilket vi räknar med ska börja avta från det första kvartalet 2019", skriver de.

I sin modell för bostadspriserna tittar Barclays på utvecklingen för utbud och efterfrågan. Vad gäller utbudet av bostäder talar historiken för att höstens boprisnedgång kommer att få att bostadsbyggandet att börja minska under det andra halvåret 2018 och Barclays räknar med att byggandet totalt faller med 50 procent från toppen. Från det andra kvartalet 2019 väntas nyproduktionen som kommer ut på marknaden att börja sjunka.

På efterfrågesidan tittar de på antalet nya hushåll, där tillväxttakten visserligen väntas dämpas under 2018 men ändå fortsatt vara på historiskt relativt höga nivåer.

Sätts utbud i relation till efterfrågan talar modellen för att svenska bostadspriser totalt ska sjunka 11 procent, eller ytterligare 3 procent från nuvarande nivåer.

Barclays bedömer att den strukturella bostadsbristen i Sverige ger stöd åt bostadspriserna, men det finns flera anledningar till att priserna nu ändå sjunker. Det tar tid för nytt utbud att absorberas av marknaden och priserna på nyproduktion är högre än vad som är överkomligt för de grupper som påverkas mest av bostadsbrist, som invandrare och ungdomar.

Hushållens nettoförmögenhet är vidare god, trots historiskt höga skulder, och den svenska ekonomin är fortsatt robust. Det nya skärpta amorteringskravet påverkar inte lika mycket som det första kravet.

Direkt-SE