SWECO: ALF GÖRANSSON TILL STYRELSEN

2018-03-14 07:53

STOCKHOLM (Direkt) Alf Göransson, avgående vd på Securitas och tidigare vd på NCC, föreslås ta plats i teknikkonsulten Sweco.

Det framgår av kallelsen till årsstämman i Sweco.

Alf Göransson är sedan tidigare styrelseordförande i Loomis och styrelseledamot i Hexpol och i den onoterade Axel Johnson-koncernen. Han är därutöver föreslagen till styrelsen i vårdbolaget Attendo.

Valberedningen i Sweco föreslår vidare omval av Gunnel Duveblad, Elaine Grunewald, Johan Hjertonsson, Eva Lindqvist, Johan Nordström (ordförande) and Christine Wolff. Anders G Carlberg och Tomas Carlsson (avgående vd) har undanbett sig omval, enligt kallelsen.

Direkt-SE