MÄKLARSTATISTIK: BORÄTTSPRISER, VILLAPRISER STABILA I FEBRUARI

2018-03-14 06:00

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsrättspriserna i riket som helhet var oförändrade i februari jämfört med föregående månad. Villapriserna var också oförändrade.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, sjunkit 3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har sjunkit 2 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 5 procent samtidigt som villapriserna stigit 2 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För februari innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för december-februari jämförs med motsvarande viktade medelvärde för november-januari. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med september-november.

Svensk Mäklarstatistik noterar att det var mestadels oförändrade priser i februari. Bostadsrätter i Stockholm bryter, åtminstone temporärt, det tidigare nedgångsmönstret med en prisuppgång på 1 procent både i länet och de centrala delarna. Årstakten är dock fortsatt mest negativ i centrala Stockholm, -9 procent.

Samtidigt var det en stor omsättning av bostäder, där antalet affärer ökade med 13 procent jämfört med februari 2017.

"Amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet infördes sommaren 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet", säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån

==============================================================

Bostadsrätter

Riket 0 -3 -5

Storstockholm 1 -2 -7

- Centrala Stockholm 1 -3 -9

Storgöteborg 0 -4 -1

- Centrala Göteborg 0 -5 -1

Stormalmö 0 -2 4

- Centrala Malmö -1 -5 -3

Villor

Riket 0 -2 2

Storstockholm -1 -5 -5

Storgöteborg 0 -3 -1

Stormalmö -1 -3 5

Fritidshus 9

==============================================================

Bild: Priser bostadsrätter

http://i.direkt.se/180314/554232001.png

Bild: Priser villor

http://i.direkt.se/180314/554232002.png

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.

Direkt-SE