BOJ: MARKNADEN HAR BLIVIT MER KÄNSLIG FÖR POLICY - PROT

2018-03-14 05:38

STOCKHOLM (Direkt) Vid policymötet i januari sade Bank of Japans ledamöter att det är viktigt för dem att vara noggranna i sin kommunikation då marknaden är mer känslig sedan USA och Europa börjat röra sig mot normalisering.

Det visar protokollet från mötet i januari som publicerades på onsdagen. Vid mötet beslutades om oförändrad policy, liksom vid mötet i förra veckan.

Vissa medlemmar efterfrågade också mer granskning av de potentiella nackdelarna med penningpolitiska stimulanserna och signalerade möjligheten för en framtida räntehöjning. Till nackdelarna räknade de bland annat effekten på finansinstitutens resultat med flera år av räntor nära noll.

"Vissa medlemmar sade att det var viktigt att fortsätta följa och bedöma de positiva effekterna och biverkningarna av nuvarande penningpolitiken, inklusive effekterna på japanska banksystemet", stod det i protokollet.

Direkt-SE