SIVERS: LEDAMOTEN ROBERT GREEN KÖPT AKTIER FÖR DRYGT 0,5 MLN KR

2018-03-13 16:32

STOCKHOLM (Direkt) Robert Green köpte den 12 mars 91.069 aktier i First North-listade Sivers, där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till kurs 5:80 kronor, vilket ger ett värde på transaktionen om drygt 0,5 miljoner kronor.

Enligt Sivers hemsida äger Robert Green 242.850 aktier i Sivers.

Direkt-SE