SDIPTECH: FÖRVÄRVAR BOLAG MED OMSÄTTNING 34 MLN KR (NY)

2017-12-07 17:39

(Tillägg: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Sdiptech förvärvar samtliga aktier i bolaget Centralmontage i Nyköping.

Under räkenskapsåret 2016 uppgick Centralmontages nettoomsättningen till cirka 34 miljoner kronor och rörelseresultatet till omkring 3,9 miljoner, uppger Sdiptech i ett pressmeddelande.

Centralmontage tillverkar kundanpassade elcentraler till stora delar av samhället, däribland trafiknät, fastigheter och industrier.

Bolaget värderas till 20 miljoner kronor vid övertagandet, uppger Sdiptech vidare.

Den totala köpeskilling inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över fyra år kommer maximalt att uppgå till 27,7 miljoner kronor, vilket "förutsätter en fortsatt god tillväxt i verksamheten".

Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis före förvärvets genomförande uppgår till cirka 1.169 miljoner kronor och ebita-resultatet på årsbasis till cirka 153 miljoner.

Direkt-SE