STÅL: STABILA UTSIKTER FÖR SEKTORN I EUROPA - MOODY'S

2017-12-07 17:23

STOCKHOLM (Direkt) Utsikterna för den europeiska stålsektorn är stabila inför det nya året. Bakgrunden är en uthållig efterfrågan, stigande vinstnivåer och framgångsrika antidumpningsåtgärder.

Det skriver Moody's i en färsk sektorrapport, enligt ett pressmeddelande från kreditvärderingsinstitutet.

"Våra utsikter för stålsektorn i Europa är stabila i spåren av en väntad ökning av efterfrågan från byggbranschen och fordonsindustrin", skriver Moody's, som också lyfter fram förbättrade makrodata och ökad lönsamhet för branschen som stöd för sin syn.

Stålefterfrågan ("apparent consumption") väntas öka med 1,5 procent under 2018, inte långt från Moody's prognos om en BNP-ökning om 1,9 procent för EU.

De europeiska stålbolagen väntas få det lättare att bestämma sina försäljningspriser nästa år tack vare de antidumpningsåtgärder som genomförts, inte minst de som riktas mot Kina. Importen av stålprodukter till Europa bedöms dock, trots åtgärderna, komma att stiga "måttligt" under det kommande året.

Antalet företagsaffärer väntas öka framöver, då bolagsvärderingarna stiger i det mer stabila marknadsklimatet.

"Det nuvarande konstanta överutbudet (av stål) kommer dock sannolikt inte att minska förrän en konsolidering har ägt rum. Tillverkningskapaciteten kommer förmodligen inte att falla under de kommande 18-24 månaderna, trots Arcelor Mittals köp av Ilva och Thyssen Krupps samriskbolag med Tata", bedömer Moody's.

Direkt-SE