EMU: BNP (DEF) +0,6% 3 KV, +2,6% JMF 3 KV 2016

2017-12-07 11:00

STOCKHOLM (Direkt) Euroområdets BNP steg 0,6 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats definitiva beräkning av utfallet. Jämfört med motsvarande kvartal 2016 ökade BNP med 2,6 procent.

I den preliminära beräkningen angavs att BNP steg 0,6 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före, och steg med 2,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016. Det var också analytikernas förväntningar inför det definitiva utfallet enligt Bloomberg News prognosenkät.

I hela EU steg BNP också med 0,6 procent under tredje kvartalet, och steg 2,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Av rapporterande euroländer uppvisade Malta den bästa utvecklingen med en tillväxt på 1,9 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal.

Den svagaste utvecklingen bland euroländerna rapporteras från Litauen, med +0,1 procent.

Starkast utveckling utanför eurozonen hade Rumänien, med en BNP-tillväxt på 2,6 procent. Sveriges BNP steg 0,8 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Direkt-SE