ACTIC: ATHANASE OCH INSTITUTIONER KÖPER IK:S POST OM 42%

2017-11-15 08:55

STOCKHOLM (Direkt) Athanase Industrial Partners, som leds av den förre vd:n för Creades och Öresund, har tillsammans med ett antal nya och befintliga institutionella ägare förvärvar en post motsvarande nästan 42 procent av aktierna i friskvårdskedjan Actic.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljare är Actic International som ägs av fonden IK 2007.

Affären gjordes efter Nasdaq Stockholms-börsens stängning på tisdagen genom en så kallad "club deal" ledd av SEB.

"Actic kan genom att stärka sitt erbjudande och ha den mest kostnadseffektiva strukturen leda den konsolideringen som sker på marknaden. Det kommer att skapa betydande värde för såväl kunder som aktieägare. Därför är Athanase Industrial Partner och jag positiva till att nu tillsammans med bolagets övriga aktieägare fortsätta stödja Actics framtida utveckling genom att investera ytterligare kapital i samband med att IK avyttrar sitt resterande ägande", säger Stefan Charette Athanase Industrial Partner enligt pressmeddelandet.

Direkt-SE