STORYTEL: RESULTAT EFTER SKATT -23,2 MLN KR 3 KV (6)

2017-11-15 08:57

STOCKHOLM (Direkt) Storytel redovisar ett resultat efter skatt på -23,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (6). Resultatet per aktie uppgick till -0:24 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 309 miljoner kronor (237). Rörelseresultatet uppgick till -16,6 miljoner kronor (+10,2) och omsättningen till 309 miljoner kronor (237).

"Det vikande resultatet mot kv3 2016 är främst hänförligt till en högre investeringstakt i marknadsföring där Storytel nu finns i åtta länder och där marknadsföringskostnader relativt omsättning normalt sett är betydligt högre de första åren", skriver bolaget i rapporten.

Abonnentstocken ökade med 80.000 lyssnare under kvartalet, varav Sverige stod för 26.500 och utlandet för 54.200. I genomsnitt hade Storytel 503.900 betalande abonnenter under tredje kvartalet, en ökning från 341.500 betalande abonnenter motsvarande kvartal i fjol.

"Prognosen för det fjärde kvartalet 2017 ser bra ut med god tillväxt på samtliga marknader", skriver vd Jonas Tellander i vd-ordet.

Storytel spår streamingintäkter på 208 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (3 kv: 198 miljoner; 133 miljoner kom från "print publishing", och här har Storytel ingen intäktsprognos för nästa kvartal), och 533.000 betalande abonnenter.

Direkt-SE