SEAMLESS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -62,7 MLN KR 3 KV

2017-11-15 08:58

STOCKHOLM (Direkt) Seamless, som är verksamt inom mobila betalningslösingar, redovisar ett resultat efter skatt på -62,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-11,0). Resultatet per aktie uppgick till -1:07 kronor (-0:20).

Nettoomsättningen uppgick till 31,5 miljoner kronor (37,8).

Rörelseresultatet blev -33,5 miljoner kronor (-10,8).

Exklusive engångsposter hänförliga till omstrukturering uppgick rörelseresultatet till -12,9 miljoner kronor (-10,8).

Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till -40,7 miljoner kronor (-22,4).

Alla siffror hör till kvarvarande verksamhet efter avyttringen av det före detta dotterbolaget SDS.

Direkt-SE