JAPAN: BNP (PREL) +0,4% 3 KV JMF 2 KV (VÄNTAT +0,4)

2017-11-15 05:36

STOCKHOLM (Direkt) Japans bruttonationalprodukt steg 0,4 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, motsvarande en uppgång med 1,4 procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades en uppgång med 0,4 respektive 1,5 procent.

BNP-deflatorn steg samtidigt 0,1 procent jämfört med samma period 2016. Väntat var en uppgång med 0,1 procent.

Exporten ökade med 1,5 procent jämfört med föregående kvartal, samtidigt som importen minskade med 1,6 procent.

Privatkonsumtionen sjönk 0,5 procent (väntat -0,4) medan den offentliga konsumtionen sjönk 0,1 procent.

Kapitalinvesteringar utanför bostadssektorn steg 0,2 procent (väntat +0,3), bostadsinvesteringarna sjönk 0,9 procent och offentliga investeringar sjönk 2,5 procent.

Totalt sjönk den inhemska efterfrågan 0,2 procent och den privata efterfrågan var oförändrad.

BNP för andra kvartalet steg med oreviderade 0,6 procent jämfört med föregående kvartal. BNP-deflatorn uppgick till oreviderade -0,4 procent.

Direkt-SE