ECB: RÄNTEGUIDNING SÄTT ATT BEHÅLLA EXPANSIV POLITIK - HANSSON

2017-10-13 10:58

STOCKHOLM (Direkt) Det behövs en fortsatt ackommoderande policy men ECB kan uppnå detta på olika sätt, till exempel genom att vara mer specifika om avsikterna med räntorna.

Det sade ECB-rådsledamoten Ardo Hansson i en intervju med Politico enligt Bloomberg News.

"Penningpolitiken behöver förbli ackommoderande. Jag ser inte så mycket oenighet om det. Men den är mycket, mycket ackommoderande nu och om man gör lite mindre så skulle den fortsatt vara ackommoderande. Så jag stödjer en viss ändring i den riktningen", uppgav Ardo Hansson.

Han sade också att ECB kan fundera på sammansättningen i tillgångsköpen. Dessa har nu varit mycket inriktade på statsobligationer men andelen företagsobligationer skulle kunna öka, med en mer direkt inverkan för företag och hushåll.

Även återinvesteringarna förtjänar mer uppmärksamhet.

"Marknaden underskattar hur ackommoderande vår policy verkligen är när man tänker på normalisering i nettotermer, våra bruttoköp kanske inte alls förändras så mycket på grund av löptidsstrukturen", sade han.

Direkt-SE