SSAB: USA OCH KORTSIKTIGA UTSIKTER KAPITALMARKNADSDAGFOKUS - CS

2017-06-19 17:30

STOCKHOLM (Direkt) SSAB kommer nog främst att vilja diskutera möjligheterna att uppgradera sin försäljningsmix och utöka den del av sitt erbjudande som har betecknats som "stål som tjänst" på medellång och lång sikt vid tisdagens kapitalmarknadsdag.

Det tror Credit Suisse i en förhandskommentar, men efterfrågar kommentarer om trender under det snart passerade andra kvartalet och senare i år, givet ett något svagare sentiment i stålsektorn på sistone efter den urstarka SSAB-rapporten för det första kvartalet.

Credit Suisse, vars rekommendation för SSAB är "outperform", tror att sådana mer kortsiktiga kommentarer skulle kunna få stor inverkan på aktiekursen på tisdagen. Vid rapporten steg densamma med 10 procent efter att främst högre priser men även förbättrade volymer eldade på vinsterna.

SSAB själva beskriver sin kapitalmarknadsdag allmänt som ett tillfälle att uppdatera sig om SSAB:s strategi och utveckling, och andas inte något om huruvida vd Martin Lindqvists förväntningar inför det andra kvartalet om bra efterfrågan i många segment, med både högre volymer och högre priser, kommer att beröras.

Vad gäller USA skriver Credit Suisse att SSAB bör gynnas av nuvarande politik med fokus på inhemskt producerat stål, eftersom SSAB producerar i landet. Dessutom tinar bygg-, gruv- och energisektorerna upp, men den eventuella infrastrukturboomen betecknas som både katalysator och risk, beroende på vad som verkligen kommer till stånd. SSAB Americas stod för 19 procent av omsättningen och 14 procent av ebitda 2016.

I Europa noterar Credit Suisse att SSAB efter samgåendet med finska Ruukki 2014 är varaktigt lönsamt med marknadsledarskap i Norden. "Skuldfrågan har blivit en ickefråga för första gången på tio år", heter det i analysen. SSAB Europe stod för 39 procent av omsättningen och 48 procent av ebitda 2016.

Intresset för vad SSAB ska göra med Lindabkonkurrenten Ruukki Construction (9 procent av omsättningen och 6 procent av ebitda 2016) kan antas vara stort under kapitalmarknadsdagen, eftersom SSAB har sagt att detta ligger utanför kärnverksamheten. Den 12 juni skrev Dagens Industri att Ruukkis produktområde Building Systems (ett av fyra inom Ruukki Construction) är ute till försäljning.

Som vanligt är även SSAB:s marginaler högintressant materia, liksom utvecklingen på skrotprismarknaden eftersom skrot är den stora insatsvaran i USA (till skillnad från i Europa, där järnmalm primärt används).

SSAB:s kapitalmarknadsdag webbsänds på ssab.com, och äger rum på tisdagen mellan klockan 10.00 och 16.15.

Direkt-SE