RÅVAROR: OLJA OCH METALLER STIGER - TABELL

2017-05-19 20:31

NOTERINGAR KLOCKAN 20.30

Råolja (pris/fat): 31/12

WTI, första termin +1,0% 50:33 USD -6,3%

Brent, första termin +1,0% 53:48 USD -5,9%

Basmetaller LME (pris/ton, 3-mån termin)

Aluminium +1,1% 1.944 USD +14,8%

Koppar +1,8% 5.682 USD +2,7%

Zink +3,3% 2.682 USD +1,6%

Nickel +2,0% 9.360 USD -6,6%

Bly +1,1% 2.094 USD +3,8%

Tenn +1,0% 20.400 USD -3,4%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld +0,6% 1.254 USD +9,3%

Silver +1,5% 16:84 USD +5,7%

Direkt-SE