INTRUM: HÖG INVESTERING VÄNTAS 1 KV FÖRE LINDORFF - ANALYTIKER

2017-04-21 14:02

STOCKHOLM (Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum Justitias investeringsnivå bedöms ha varit hög under det första kvartalet.

Det framgår av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför tisdagsmorgonens rapport.

Då sammanslagningen med Lindorff väntas godkännas av myndigheter före halvårsskiftet kan rapporten för det första kvartalet komma att bli den sista som "självständigt" bolag.

Enligt SME Direkts konsensusprognos väntas Intrum redovisa ett rörelseresultat om 459 miljoner kronor för det första kvartalet (428). Intäkterna väntas ha ökat från det första kvartalet 2016 till 1.573 miljoner (1.408).

I det gångna kvartalet slutfördes förvärvet av brittiska 1st Credit för 130 miljoner pund. Med hjälp av förvärvet väntas investeringarna i köpta fordringar ha uppgått till 1.958 miljoner kronor under det första kvartalet (738).

"Då 1st-creditaffären slutfördes under det första kvartalet förväntas det ha en rejäl effekt på investeringsvolymen då den köpta låneboken kan bedömas vara värderad till omkring 1,25 miljarder kronor", skriver en analytiker som pekar på att Intrum Justitia utöver återinträdet i Storbritannien även just efter kvartalsskiftet annonserat ett inträde i Rumänien genom ett bolagsköp.

Den stora affären som väntas slutföras under det innevarande kvartalet är dock sammanslagningen med Lindorff. Från analytikerhåll förs det dock fram att inga nya besked är att vänta på denna front före konkurrensmyndigheterna gett sitt godkännande.

Rörande det första kvartalet förs det från analytiker fram att marginalen inom kredithantering historiskt sett varit svagare, till följd av högre legala kostnader under inledningen av året. Enligt SME Direkts analytikerenkät väntas rörelsemarginalen inom segmentet ha uppgått till 24,6 procent under det första kvartalet, högre än 23,5 procent i jämförelsekvartalet men under 26,2 procent för helåret 2016.

Intrum Justitias kvartalsrapport väntas på tisdagen den 25:e april klockan 7 med telefonkonferens klockan 9.

Direkt-SE