RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR, USD NER PÅ FÖRNYAD HANDELSORO

2019-12-03 16:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor vände neråt på tisdagen efter att oro för ett globalt handelskrig åter bubblat upp. Dollarn handlades samtidigt svagare mot andra större valutor.

Ett initialt positivt sentiment på de europeiska finansmarknaderna dämpades efter att USA:s president Donald Trump antytt att ett eventuellt handelsavtal med Kina kan dröja till efter det amerikanska presidentvalet 2020.

Han sade visserligen att han gör framsteg med ett avtal med Kina, "om han vill ha det", och att det enda som egentligen betyder något för utsikterna för ett potentiellt avtal är om han själv vill ha det.

Trump sade dock också att det inte finns någon sista tidpunkt för ett avtal, och att det på vissa sätt vore bättre att vänta till efter valet 2020. Han noterade dock att Kina vill ha ett avtal nu.

På eftermiddagen rapporterade också Fox News, med hänvisning till "källor" att USA tänker gå vidare med den planerade höjningen av importtullar på kinesiska varor den 15 december

På måndagen raderades tidiga europeiska börsuppgångar ut efter att Trump vid lundchtid meddelat att USA återinför tullar på stål- och aluminiumimport från Brasilien och Argentina. På måndagskvällen meddelade också den amerikanske handelsrepresentanten att USA föreslår tullar på franska varor för 2,4 miljarder dollar som svar på Frankrikes digitalskatt.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire svarade på tisdagsmorgonen att Frankrike och EU är redo att slå tillbaka om USA gör allvar av sitt tullhot.

EU-kommissionen meddelade vidare att EU förbereder motåtgärder mot om USA inför tullar i två handelstvister - EU:s subventioner till Airbus och Frankrikes skatt på digitala företag.

"När det gäller den franska digitala skatten kommer EU att agera som en enhet. Vi samordnar vårt agerande med Frankrike", sade kommissionens talesperson i handelsfrågor, Daniel Rosario, vid en briefing.

Brittiska pundet stärktes mot andra valutor på tisdagen med stöd av nya opinionsmätningar som tyder på ökat stöd för de konservativa inför valet den 12 december. En mätning från Kantar visar att de konservativa har stöd av 44 procent av britterna medan stödet för Labour stannar på 32 procent.

Den svenska kronan stärktes på förmiddagen och handlades tillfälligt under 9:50 mot dollarn, för första gången sedan slutet av juli. Förstärkningen gröptes dock ur efter att Trumps kommentarer om det eventuella handelsavtalet med Kina dämpat riskhumöret generellt.

Vid Svensk stängning hade dollarn ändå försvagats knappt 1 öre mot kronan, till 9:54, jämfört med vid samma tid på måndagen. Euron hade samtidigt stärkts drygt 1 öre, till 10:57, och TCW-index hade stigit till 144,20 (143,97).

Svenska statsobligationsräntor sjönk, främst i längre löptider, med tioårsräntan 4 punkter ned till 0,00 procent. Motsvarande tyska ränta sjönk också 4 punkter, till -0,33 procent.

Vice riksbankschefen Per Jansson sade på tisdagen att han inte ser det som något självändamål för Riksbanken att komma upp till nollränta, och att det för honom inte var givet vid oktobermötet att nästa räntehöjning skulle komma så tidigt som prognosen pekade på.

"Det är centralt att hela tiden vara väldigt tydlig med att det är inflationsmålet som styr penningpolitiken. Annars kan det uppstå en självförstärkande process som leder till att den genomsnittliga inflationen fastnar på en alltför låg nivå", sade han.

Per Jansson påpekade också att det finns en stor uppslutning bakom inflationsmålet och att detta i sin tur borde innebär att kronans växelkurs försvagas när Riksbanken för en expansiv politik för att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet.

Han sade vidare att han "inte så här långt" är orolig över kronans förstärkning på senare tid.

"Den förstärkning vi sett på senare har också mest att göra med skeenden utan för omvärlden. Den är absolut nämnvärd men inte jättedramatisk", sade Per Jansson till journalister.

SCB rapporterade att inregistreringen av personbilar ökade 18,1 procent i november jämfört med november 2018. Återhämtningen fortsätter därmed efter det kraftiga raset hösten 2018 efter införandet av införandet av bonus-malus-systemet vid halvårsskiftet i fjol.

Även amerikanska statspappersräntor sjönk på tisdagen efter att Trump sänkt förhoppningarna om ett handelsavtal med Kina inom kort. Vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 1,73 procent, 10 punkter lägre än vid samma tid på måndagen.

Australiens centralbank, RBA, meddelade på tisdagsmorgonen som väntat att styrräntan lämnas oförändrad på 0,75 procent. RBA:s noterade i samband med räntebeskedet att riskerna mot den globala ekonomin visserligen ännu väger över mot nedsidan, men att dessa risker ändå har minskat något på senare tid.

Uttalandet dämpade förväntningarna om ytterligare lättnader och bidrog till att australiendollarn stärktes samtidigt som räntorna steg tydligt.

Direkt-SE