RGK: UPPHÖR MED KÖP AV UTLÄNDSK VALUTA FÖR MINSKA EXPONERING

2019-12-03 15:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksgälden upphör, i enlighet med gällande riktlinjer för statsskuldens förvaltning, med de köp av utländsk valuta som tidigare gjorts i syfte att minska valutaexponeringen i statsskulden.

Riksgäldens styrelse beslutade i september att föreslå regeringen att statsskuldens valutaexponering ska hållas oförändrad i väntan på resultatet av en förnyad analys.

I enlighet med Riksgäldens förslag beslutade regeringen den 14 november att ändra styrningen av valutaskulden i riktlinjerna för statsskuldens förvaltning 2020. Regeringen ser det som lämpligt att analysera den strategiska fördelningen i statsskulden avseende valutaexponering.

Enligt de nya riktlinjerna ska valutaexponeringen hållas oförändrad i väntan på att Riksgälden genomför en analys av statsskuldens strategiska valutaexponering. Mot den bakgrunden beslutade Riksgälden att från den 2 december upphöra med de köp av utländsk valuta som görs i syfte att minska valutaexponeringen i statsskulden.

Direkt-SE