BRASILIEN: BNP STEG 1,2% 3 KV JMF 3 KV 2018

2019-12-03 13:02

STOCKHOLM (Direkt) Brasiliens BNP steg 0,6 procent under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, och ökade med 1,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades BNP ha stigit 0,4 procent jämfört med föregående kvartal och ha ökat med 1,0 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Direkt-SE