BÖRS: AKTIER HAR MER ATT GE INFÖR 2020 - SWEDBANK

2019-12-03 09:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) 2019 har hittills renderat fortsatta börslyft trots att konjunkturoron har satt sin prägel under året. Det tredje kvartalets rapportsäsong har dock tillsammans med makrostatistik bidragit till en viss stabilisering, samtidigt som centralbanker väntas skynda till med lättnader, skriver Swedbank i en uppdaterad investeringsstrategi med positiv syn på aktier inför 2020.

Konjunkturen, brexit och handelsavtalet i konflikten mellan USA och Kina har varit och är fortsatt vad som får ses som "de vanliga frågorna" för aktiemarknadens utveckling, skriver Swedbank. Dessutom är faktumet att centralbankerna inte kan motivera räntehöjningar positivt för bolagen och världens börser.

"Den låga räntan innebär att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden. /…/ Sammantaget anser vi att miljön bör gynna såväl aktiemarknaden som krediter när investerare letar avkastning", säger aktiestrategen Mattias Isakson.

Swedbank rekommenderar också en regionsneutral allokering eftersom det samtidigt som exponering mot aktier ses som avgörande "finns för och nackdelar som talar för alla regioner".

Uppfattningen står i viss mån i kontrast till förra veckans analysuppdateringar från både SEB och Nordea, som menade att marknaden är övervärderad på kort till medellång sikt. SEB skrev att haussen på världens börser accelererat snabbare än händelseutvecklingen runt de fundamentala faktorer som just nu styr humöret på marknaden.

"Tillväxten mattas av och bolagens vinstprognoser skruvas ner, men aktiemarknaden klättrar till nya rekordnivåer - ett samband som inte är helt självklart och ger fog att mana till viss försiktighet", skrev SEB.

Även här är de låga räntorna en av anledningarna till att SEB trots detta endast har lätt undervikt på aktier.

Nordea skrev i sin tur om FOMO - "fear of missing out".

"Det rådande läget på aktiemarknaden har drivits av en rädsla för att inte hinna på tåget innan det lämnar perrongen, något som drivits på av amerikanska centralbanken Federal Reserves vändning, förväntningar på nya QE-åtgärder med stödköp i marknaden och positiva rubriker om handeln", skrev bankens analytiker.

"Investerarkollektivet tror på en starkare ekonomi under 2020. Vi argumenterar för att aktiemarknaden tagit det här för långt", skrev Nordea.

Direkt-SE