AVANZA: NETTOINFLÖDE 2,5 MDR KR I NOVEMBER

2019-12-03 08:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nätbanken Avanzas nettoinflöde uppgick preliminärt till 2,54 miljarder kronor i november, en uppgång med 28 procent jämfört med månaden innan men ned 7 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

Det framgår av månadsstatistik från nätbanken och avser preliminära beräkningar för november 2019.

Antalet kunder uppgick till 963.900 vid slutet av månaden, upp 1 procent från oktober och upp 16 procent mot november i fjol.

I slutet av november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2019. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,3 procent. Andelen av nettoinflödet var 22,6 procent. Rullande tolv månader uppgick nettoinflödet till 14,6 procent, att jämföra med målet om minst 10 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under tredje kvartalet till 4,5 procent, inkluderat både Superbolånet PB och externa bolån via Stabelo.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under perioden oktober 2018 - september 2019 till 6,7 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 5,8 procent motsvarande period ett år tidigare.

Direkt-SE