ARBETSMARKNAD: FLER UPPSAGDA, MEN ÖKNING FRÅN LÅGA NIVÅER - TSL

2019-12-03 08:48

STOCKHOLM (Direkt) Inflödet av uppsagda arbetare till Trygghetsfonden TSL har ökat med 25 procent hittills i år, jämfört med i fjol. Ökningen sker dock från en låg nivå och inflödet är fortsatt historiskt lågt.

Det sade Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL, vid ett seminarium på tisdagen.

"Vi har en tydlig ökning, men från låga nivåer", sade hon.

Antalet anmälda personer till Trygghetsfonden TSL har ökat med 25 procent hittills i år, jämfört med 2018, och de senaste tre månaderna syns en uppgång med 57 procent jämfört med samma period i fjol. Industrin har ökat mest i år - med 69 procent, följt av bygg på 36 procent och handeln med 30 procent. De senaste tre månaderna har inflödet från industrin ökat med hela 187 procent jämfört med 2018

"Det är en tydlig trend, vi bedömer att vi går mot en avmattning från höga nivåer", sade Caroline Söder.

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring avtalad mellan LO och Svenskt Näringsliv som omfattar cirka 900.000 personer.

Direkt-SE