PECKAS NATURODLINGAR: FÖRETRÄDESEMISSION 15 MLN KR

2019-09-12 08:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peckas Naturodlingar har beslutat att genomföra en företrädesemission av B-aktier som tillför bolaget upp till 15 miljoner kronor. Tre befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en ny B-aktie till kursen 10:00 kronor.

Teckningstiden löper under perioden den 1-15 oktober 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett flertal av de större ägarna har förbundit sig att tillsammans teckna 4,5 miljoner kronor av emissionen.

"Avsikten med emissionen är att säkerställa rörelsekapital fram till 2021 då bolaget räknar med ett eget positivt kassaflöde. Vidare gör man investeringar i en förpackningslinje för att effektivisera logistik och produktion. Bolaget kommer även investera vidare i dotterbolaget Peckas solutions som bedriver produktutveckling för att man i framtiden ska kunna lansera och sälja odlingssystemet till internationella odlingsföretag", heter det.

Direkt-SE