JOSAB: DISKUTERAR GEMENSAMT BOLAG FÖR KINAMARKNADEN

2019-09-12 08:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Josab Water Solutions har efter förhandlingar med Beijing Win Fortune Technologies och Global Green Development Capital China kommit fram till att man vill fördjupa samarbetet ytterligare och diskuterar nu att etablera ett gemensamt bolag för den kinesiska marknaden. Det tidigare tilltänkta exklusiva licensavtalet mellan Josab och de kinesiska parterna ändras nu till att istället avse ett samägt kinesiskt bolag, som via ett licensavtal kommer erhålla den exklusiva rätten att tillverka, marknadsföra samt sälja vattenreningsanläggningar baserade på Josabs ekologiska Aqualite-teknologi på den kinesiska marknaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Den nya samarbetsformen kommer ha en god påverkan på vår framtida intjäningsförmåga då intäkterna nu inte enbart kommer vara kopplade till licens- och leveransavtalet gällande Aqualite, utan även till ett delägarskap i ett bolag med hela Kina som marknad. Vi är övertygade om att vi genom ett samägt bolag kommer skapa bättre förutsättningar att nyttja parternas resurser och kompetenser inom alla områden, från tillverkning till marknad och försäljning på ett effektivare sätt, och därmed erhålla bästa möjliga förutsättningar att lyckas med etableringen på den kinesiska marknaden", säger Johan Gillgren som är vd för Josab Water Solutions.

Diskussionerna kring de investeringar i Josab som tidigare har kommunicerats som en del av transaktionen är oförändrade, likväl som exklusiviteten för motparten att genomföra de fortsatta förhandlingarna för den kinesiska marknaden.

"Även om vi är nöjda med förhandlingarna om ett fördjupat samarbete genom ett gemensamt bolag så kommer det att innebära en ökad komplexitet i genomförandet. Vi utreder för närvarande detta i samråd med våra framtida avtalspartners och rådgivare och beräknar att kunna återkomma med en uppdaterad tidplan inom kort. Avsikten är att kalla till en extra bolagsstämma när allt är klart för att få ägarnas godkännande av relevanta delar av transaktionen", uppger Josab.

Direkt-SE