RÄNTOR/VALUTOR: FÖRNYAD HANDELSORO EFTER MER HOPPFULL ONSDAG

2019-05-16 10:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor fortsätter sjunka svagt i förmiddagens handel på torsdagen, samtidigt som europeiska börser åter vänder svagt nedåt. Euron handlas nära oförändrat mot dollarn jämfört med vid svensk stängning på onsdagen.

Onsdagseftermiddagens försiktigt positiva sentiment efter uppgifterna om att USA sannolikt kommer att skjuta upp införandet av biltullar under sex månader har kommit av sig.

Oron för handelsspänningarna mellan USA och Kina trappades i stället upp efter att USA:s president Donald Trump på onsdagen undertecknade en exekutiv order som hindrar amerikanska företag från att använda telekomutrustning från företag som utgör en nationell säkerhetsrisk, något som i Asien ses som en form av upptrappning av konflikten från USA:s sida.

Samtidigt har amerikanska statspappersräntor fortsatt att sjunka på ökade förväntningar om att Fed till slut kommer att behöva parera den inbromsning som en förvärrad handelskonflikt kan leda till.

"Beroende på hur länge detta dödläge med Kina består, det påverkar tillväxten negativt längre och kan tvinga Fed (att agera), sade Esti Dwek, senior investeringsstrateg vid Natexis investment Managers i Singapore, till Bloomberg tv.

"Jag skulle inte räkna med någon större förändring på kort sikt, men sannolikheten för en sänkning mycket senare i år har ökat", fortsatte han.

Lägre USA-räntor bidrar till den fortsatta nedgången i europeiska räntor på torsdagen, den europeiska dataagendan är relativt tunn på torsdagen men Eurostats ska åtminstone bjuda på handelsbalansdata för mars klockan 11.00.

Även svenska statsobligationsräntor sjunker något, främst i längre löptider, på torsdagsförmiddagen samtidigt som kronan handlas ett par över svagare mot euron än vid onsdagens svenska stängning. Försvagningen kom i den asiatiska handeln medan kronrörelserna har varit måttliga i Europa.

SCB rapporterade att industrins lagervolym steg 4,7 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Totalt ökade svenska företag sina lager med 3,8 procent. Lagerökningen blir en faktor att beakta i prognosarbetet inför SCB:s BNP-statistik för första kvartalet, som publiceras den 29 maj.

Tidigare på torsdagen rapporterade Business Sweden att deras Exportchefsindex sjönk till 53,9 under andra kvartalet, från 57,5 föregående kvartal.

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, konstaterar att indexnedgången mellan första och andra kvartalet var förhållandevis stor, vilket tyder på vikande tillförsikt. Men att index ändå ligger kvar över 50, som är skiljelinje mellan optimism och pessimism, signalerar dock att exportföretagen ännu har en något optimistisk syn, om än mindre än tidigare.

Lena Sellgren noterar också att företagens förväntan på exportefterfrågan åter sjönk under andra kvartalet, efter en uppgång första kvartalet.

"Synen på förväntad exportefterfrågan skiljer sig emellertid åt mellan olika regioner. Fallet andra kvartalet förklaras helt och hållet av nedgången i index för förväntad exportefterfrågan från Europa", sade hon.

Från USA får vi i eftermiddag statistik över bostadsbyggandet i april samt Philadelphia Feds industriindex för maj, klockan 14.30, så även den sedvanliga veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa publiceras.

Därtill väntar tal från Fedledamöterna Randall Quarles, klockan 16.00, Neel Kashkari, klockan 18.05, och Lael Brainard, klockan 18.15. De två sistnämnda ska tala om ekonomi och penningpolitik.

torsdag kl 10.25 (onsdag kl 16.15)

===================================

USD/SEK 9:5990 (9:5872) Statsobl 2y -0,64 (-0,64)

EUR/SEK 10:7648 (10:7499) Statsobl 10y 0,15 (0,17)

EUR/USD 1:1215 (1:1210) Ty obl 10 -0,12 (-0,11)

US obl 10 2,36 (2,38)

Direkt-SE