SANTANDER: MARKNADEN LUGNAD EFTER INLÖSEN AV 1,5 MDR USD-COCOS

2019-04-16 10:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den spanska banken Santander har i ett lappkast beslutat att köpa tillbaka villkorade konverteringsbara obligationer, så kallade coco-obligationer, till ett värde av 1,5 miljarder dollar den 19 maj.

Coco-obligationer med evig löptid är den mest riskfyllda typen av bankkrediter och efter att en option att lösa in 1,5 miljarder i euro-cocos inte utnyttjats i februari försattes obligationsmarknaden där bankernas skuldebrev handlas i gungning.

"Nu verkar marknaden se på beskedet från i februari som en engångshändelse", sade Birdport & Cies chefsanalytiker Johan Nebel till Bloomberg News efter att ha noterat en återhämtning under morgonen.

Santander har blivit ett rättesnöre i marknaden för investerares intresse för europeiska bankers balansräkningar och den egentliga risken i coco-obligationer. De särskilda egenskaperna i coco-papper är att det kan omvandlas till aktier under vissa villkor.

Villkoren består av bankens kärnprimärkapitalrelation och om huruvida denna understiger en viss nivå. Investerarens risk är således att bli sittande med aktier i en kollapsad bank, i stället för att få tillbaka sin investering. Risken och kupongräntan på coco-obligationer är således mycket högre än på konventionella bankobligationer.

Coco-obligationer anses generellt vara en komplex finansiell hybridprodukt och rekommenderas inte till vanliga bankkunder av den svenska finansinspektionen. Swedbank blev första svenska bank att emittera coco-obligationer för att "optimera kapitalstrukturen" i enlighet med FI:s kapitaltäckningsregler 2015. Flera andra har följt efter. Så sent som i mars uppgav Collector att banken överväger att förbättra sin kapitalstruktur med så kallade "additional tier 1"-instrument (AT1), som i princip går att jämföra med coco-obligationer.

Skuldtypen kom till efter finanskrisen 2008, då skattebetalare blev lidande medan obligationsinnehavare i stor utsträckning klarade sig undan notan, trots att de i klart högre grad ansågs ha varit delaktiga i den struktur som orsakat krisen.

Hittills i år har banker emitterat coco-obligationer för runt 17 miljarder euro, enligt Bloomberg-data.

Direkt-SE