EMU: PRODUKTION BYGGSEKTORN +3,0% I FEBRUARI JMF JANUARI

2019-04-16 11:00

STOCKHOLM (Direkt) Produktionen inom byggsektorn i euroområdet steg 3,0 procent i februari jämfört med föregående månad.

Det visar statistik från Eurostat.

Jämfört med motsvarande månad föregående år steg produktionen med 5,2 procent.

I januari sjönk byggproduktionen med reviderade 0,8 procent jämfört med föregående månad (-1,4). Jämfört med året före sjönk produktionen med reviderade 0,1 procent (-0,7).

I hela EU steg produktionen i byggsektorn med 2,3 procent i januari, jämfört med föregående månad, och steg med 4,9 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

I Sverige steg byggproduktionen 1,8 procent i februari jämfört med i januari, och steg med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare. I Tyskland steg byggproduktionen 6,8 procent jämfört med i januari och 11,2 procent jämfört med februari 2018.

Direkt-SE