STORBRITANNIEN: ARBETSLÖSHET (ILO) 3,9% DECEMBER-FEBRUARI

2019-04-16 10:31

STOCKHOLM (Direkt) Antalet arbetslösa i Storbritannien steg med 28.300 personer i mars, enligt säsongsjusterad statistik. Arbetslösheten enligt ILO-standard uppgick till 3,9 procent under tremånadersperioden till och med februari.

Analytikerna hade räknat med en arbetslöshet på 3,9 procent, enligt Reuters.

I januari ökade antalet arbetslösa med reviderade 26.700 personer (+27.000). Arbetslösheten under tremånadersperioden till och med januari var oreviderade 3,9 procent.

Antalet sysselsatta steg med 179.000 personer under tremånadersperioden till och med februari. Väntat var +180.000.

Lönerna steg 3,4 procent under tremånadersperioden till och med februari (exklusive bonusutbetalningar), jämfört med samma period ett år tidigare. Analytiker hade räknat med en ökning på 3,4 procent. Under tremånadersperioden fram till januari ökade lönerna med reviderade 3,5 procent (3,4).

Inklusive bonusutbetalningar uppgick löneökningarna till 3,5 procent, att jämföra med förväntningar om en ökning med 3,5 procent och reviderade 3,5 procent förra månaden (3,4).

Direkt-SE